Skip to content

Frågor

På första sidan, men också här nedanför, kan du boka fritidshuset. Du klickar på de daton som du tänker på, därefter sätter du dit namn, email och telefonnummer. Röd färg betyder att  där finns inga lediga dagar, grå färg betyder att där finns lediga dagar. När du har fylld i formulären och skickad den, kommer vi att gå över bokningen och bekräfta din bokning. Om du endast vill höra om det finns vissa datum lediga, då kan du skickat mail till oss med de datum som du tänker på.